• GU's Facebook side
  • Intranettet Viggo

Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og er 150,00 kr. pr. husstand. Kontingentet bruges bl.a. til at vedligeholde byens flagallé, arrangere samlende arrangementer for hele Vivild og omegn samt vedligeholde byens legeplads. 

 

Kontingent skal indbetales til vores konto i Sparrekassen: reg.nr. 9388 konto 6 530 203 199. Medlemsåret løber fra januar - december. Har du spørgsmål kan du kontakte os på vivildborger@gmail.com.