• GU's Facebook side
  • Intranettet Viggo

Vivild Borger & Handel

Vivild Borger & Handel er en sammenslutning af borgerforening og handelsstandsforening for hele Vivild og omegn.


Vores primære formål er at skabe samlende arrangementer for alle aldre og på tværs af foreningsskel. Derudover arbejder vi på at sikre de bedste rammer for udviklingen af vores by.


Foreningen vælger sin bestyrelse på en årlig generalforsamling. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for to år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær efter generalforsamlingen.


Du kan kontakte os på vivildborger@gmail.com eller via vores facebook side