• GU's Facebook side
  • Intranettet Viggo

Støttemedlemmer

Vivild Idrætsforening har brug for din støtte til at fortsætte det store arbejde, der laves i foreningens mange afdelinger

 

Derfor håber VIF, at du vil være støttemedlem i foreningen. Du kan være støttemedlem på flere måder:

  • Et medlemskab af støtteforeningen – pris 100,- kr. der kan betales på 9388 konto 6530402000 eller på mobil 15083 (Vivild Idrætsforening Støttemedl)
  • Give en aktiv hånd ved de forskellige arrangementer, der giver et økonomisk tilskud til VIF
  • Eller begge dele.

Hvis du støtter Vivild IF, er du også med til at støtte driften af hjertestarten ved Vivild Lægehus og hjertestarten i Vivildhallen.

                      

 Hvis du/I vil give en hånd med, så kontakt hovedbestyrelsen på formand@vivild-if.dk

 

På vegne af Vivild Idrætsforening

Iben Bolvig

Hovedformand