• GU's Facebook side
 • Intranettet Viggo

Referat - Generalforsamlingen

Referat VIF generalforsamling 2021

 1. Valg af ordstyrer
  1. Jens Krogsgaard

 

 1. Valg af referant
  1. Martin Brix

 

 1. Spørgsmål/Kommentar til regnskab
  1. Gennemgang af regnskab
  2. Der gives ikke længere samme niveau af driftstilskud fra kommunen som tidligere. VIF mister omkring 40-50.000 kr årligt i driftstilskud.
  3. Fx gives der ikke længere tilskud fra kommunen til rengøring.
  4. Budgettet 2021 er ikke opdateret i forhold til corona nedlukningen
  5. Bemærkning til og diskussion af udgifter til varme. Hovedbestyrelsen og klubhusudvalget har undersøgt muligheder for at sænke varmeudgifter. Det vil der arbejdes på i løbet af året.
  6. Ingen indtægter fra sommerfest eller banko
  7. Foreningen har modtaget Coronastøtte fra både DGI og kommunen og vi undgår derfor et større underskud.

 

 1. Valg til hovedbestyrelsen (Iben Bolvig, Britta Rasmussen og Thomas Bak var på valg. Iben og Britta genopstiller og Thomas gør ikke) – hovedbestyrelsen har pt ingen opstillingskandidater som afløser for Thomas. Forslag modtages gerne.
  1. Iben Bolvig og Britta Rasmussen er genvalgt
  2. Ingen nye forslag

 

 1. Valg af revisor
  1. Torben Stampe og Zelle Buchtrup er valgt

 

 1. Valg af klubhusudvalg
  1. Genvalg til Gert Enevoldsen og Henrik Levring

 

 1. Evt. indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag