• GU's Facebook side
 • Intranettet Viggo

Referat - Generalforsamlingen VIF

Referat VIF generalforsamling 25-06-20

 1. Valg af ordstyrer
  1. Iben Bolvig

 

 1. Valg af referant
  1. Thomas Bak

 

 1. Spørgsmål/Kommentar til regnskab
  1. Gennemgang af regnskab
  2. Der gives ikke længere tilskud til vandudgifter, som ikke vedrører klubhuset. Derfor den store stigning fra 2018 til 2019.
  3. Fremadrettet gives der ikke længere tilskud fra kommunen til rengøring.
  4. Budgettet 2020 er ikke opdateret i forhold til corona nedlukningen
  5. Håndbold har endnu ikke overblik over konsekvenserne af coronanedlukningen. Der ingen udgifter var til påske cup. Men derimod heller ikke indtægter ved Starz stævne, Pinse Cup og afslutningsstævne. Får 10.000 kr fra Elro for aflyst Pinse Cup.
  6. Fodbold har et minus. Ingen indtægter og lidt udgifter.
  7. Banko må ikke benytte festsalen før efter nytår, prøver at leje Gesing Hus.

 

 1. Valg til hovedbestyrelsen (Martin Brix og Tina Yde er på valg. Martin genopstiller og Tina gør ikke) – hovedbestyrelsen har pt ingen opstillingskandidater som afløser for Tina. Forslag modtages gerne.
  1. Martin Brix er genvalgt
  2. Ingen nye forslag

 

 1. Valg af revisor
  1. Torben Stampe og Zelle Buchtrup er valgt

 

 1. Valg af klubhusudvalg
  1. Genvalg til Gert Enevoldsen og Henrik Levring

 

 1. Evt. indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag