• GU's Facebook side
  • Intranettet Viggo

Vivild IF

Generalforsamling 2023

Onsdag den 22. marts kl. 19

afholder Vivild Idrætsforening generalforsamling.

Alle medlemmer er velkomne :-)

Foreningen serverer lidt let at spise og drikke.

Vel mødt

Sæson 22/23 er godt i gang i alle afdelinger (se under hver afdeling i menuen til venstre).

Vivild IF

 

Vivild Idrætsforening er en flerstrenget foreningen, hvor alle afdelinger er lige vigtige.

 

Der er en gensidig respekt mellem afdelingerne for det store frivillige arbejde, der laves i alle afdelinger uanset og det er i bestyrelserne, til træninger eller med andre opgaver for at drive den enkelte afdeling. VIF er ikke en statisk forening, men en forening i udvikling – derfor skal der med jævne mellemrum afholdes foreningsseminar, hvor foreningen er til debat.

 

Det er frivilligheden, der skaber Vivild Idrætsforening – omdrejningspunktet for frivilligheden er, at bestyrelser, trænere, medlemmer har forståelse af, at foreningen ikke skaber sig selv, men at der skal ydes en indsats. Forældre til mindreårige medlemmer indgår som en naturlig del af foreningen.

 

Vivild Idrætsforening er et levende fællesskab. VIF er et af flere samlingspunkter i byen og VIF har en forpligtelse til at være en del af byen.

 

De forskellige afdelinger har en forskellighed, der tager udgangspunkt i deres idræt. For de afdelinger, der har et konkurrence element indbygget, er det vigtigt, at dem tydeligt signalerer, hvordan man prioriterer kamp og træningssituationer.

 

For at kunne videreføre idrætsforeningen, er det prioritet, at trænerne har en godt fagligt niveau. Foreningen prioriteter at oplærer og uddanne både unge trænere, men også forældre, der ønsker at bidrage i foreningen.

 

Vivild Idrætsforeningen er rummelig og er for alle, der respekterer foreningens værdierne.

 

Der er et ønske om at samarbejde med omkringliggende klubber på de områder, hvor det kan komme VIF og øvrige til gavn.