• GU's Facebook side
  • Intranettet Viggo

Formandsberetningen

Kære medlemmer.

Årets beretning kommer ud til jer af den elektroniske vej i år (ja, ikke at den ikke plejer at blive lagt ud på hjemmesiden, men det plejer jo først at være efter selve generalforsamlingen). Men i år er alting jo lidt anderledes og Corona har da også sat sit præg på de seneste 4 måneder i idrætsforeningen. Ingen afslutning på alle de forskellige hold, ingen gymnastikopvisning, ingen påskecup, ingen VIF Cup og ikke mindst ingen sommerfest! Sommerfesten er symbol på foreningens DNA. Her er aktiviteter for alle, hvad enten du har en fest med at køre rundt og rundt i karussellen dagen lang eller der skal dans på bordene til for at festen kører. Om du giver den alt hvad du har for at vinde i fodtennis eller hellere vil konkurrere mod dig selv i motionsbanko. Til sommerfesten er vi alle samlet, og når vi hjælpes ad på kryds og tværs tjener vi penge til foreningen på den sjoveste måde. Derfor var det virkelig også med tungt hjerte, at vi i år måtte aflyse dette års sommerfest. Men heldigvis behøver vi ikke ærgre os pga. de mistede indtægter, for nogle gange dukker der nye muligheder op, når andre lukkes. Og således kunne vi i marts måned skrive under på en kontrakt med Ecooking, hvor vi for 100.000 kr. skal pakke 25.000 gaveæsker, der skal på hylderne i Matas til julesalget. Det der særligt har glædet mig ved denne opgave er, at vi har påtaget os den sammen med Vivild Borger og Handelsforening og dermed hele Vivild by. Og sikke vi har fået hjælp fra mange forskellige sider og også nogle få, der har givet en ekstra skalle – ingen nævnt ingen glemt, men alligevel vil jeg gerne rette en særlig tak til Kurt, Lotte, Jørgen og Henny. Der er stadig æsker, der skal pakkes og jeg er sikker på, at mange af dem, der ikke har nået at hjælpe i første omgang står klar, når anden bølge skal klares.

Men alt er desværre ikke fest og fede indtjeningsmuligheder. I 2019 har vi kunnet mærke de første konsekvenser af Norddjurs Kommunes nedskæringer. Det har bl.a. betydet lavere tilskud til driftsudgifter, men også lavere lokaletilskud, som særligt rammer alle vores børnemedlemmer. Vi afventer stadig kommunens opgørelse fra seneste sæson, så vi kan få et endelig overblik over konsekvenserne. Heldigvis er vi stadig en forening med en sund økonomi, men vi holder øje med, at vilkårene ikke forringes så meget, at det gør det svært at drive en forening med plads til alle.

Det giver begejstring, at kigge ud i hjørnerne af en forening, som uge efter uge kan mønstre rigtig mange frivillige. Om det er trænere, bestyrelsesmedlemmer, holdledere, bankomedhjælpere, klubhusudvalg, opkridter eller dommerbordsvagter. Derfor har vi i hovedbestyrelsen snakket om at lave en frivillig dag/aften, hvor vi hylder hinanden og hygger os sammen – det vil også være en god anledning til at mødes på tværs. Vi går også med planer om at gennemføre generalforsamlingen på en anderledes måde. Måske kan det kombineres med en fællesaktivitet, måske i forbindelse med frivilligdagen eller lignende. Der skal stadig være plads til snak om budget og regnskab og valg til diverse poster – måske bare på en anderledes måde. Allerede i år bliver generalforsamlingen anderledes. Desværre ikke efter eget ønske, men som situationen er lige nu, så er det måske en god anledning til at afprøve en lidt mere uformel form.

Desværre skal vi i år sige farvel til Tina Yde, der har siddet i hovedbestyrelsen de seneste to år, og ellers har ydet en kæmpe indsats for foreningen mange år før det. Men Tina er flyttet til Auning og derfor giver det god mening, at hun lægger sine kræfter der. Men der skal lyde en stor tak her fra til Tina.

Desværre er det ikke lykkedes os at finde en afløser for Tina. Da generalforsamlingen tilbage i 2012 ændrede vedtægterne med henblik på at lette noget af det strategiske og det administrative arbejde fra afdelingerne, så var tanken at hovedbestyrelsen skulle bestå af op til 7 medlemmer. Det håber vi stadig på at blive igen, for nye tiltag og langsigtede strategier kræver input fra mange kanter. Lad mig derfor slutte denne beretning af med en lille opfordring. Er du glad for, at vi har en stærk idrætsforening i Vivild og vil du gerne byde ind med tanker om hvordan vi kan fortsætte med det, så kontakt hovedbestyrelsen eller mød op til generalforsamlingen, så vil Martin, Thomas, Britta og jeg med glæde byde dig velkommen.

Med ønske om en smuk sommer til alle

Iben Bolvig, formand