• GU's Facebook side
  • Intranettet Viggo

Bestyrelser

Bag en hver idrætsforening er der mange frivillige ledere, der ligger et stort frivilligt og ulønnet arbejde i foreningens bestyrelser.

 

Sådan er det også i Vivild IF. I alle afdelinger er der bestyrelser, der arbejder på at lave et godt og varieret udbud af aktiviteter inden for deres idrætsgren.

 

For at samle trådene VIF er der en hovedbestyrelse, der i samarbejde med afdelingernes bestyrelser, står for den overordnede planlægning.

 

Hovedbestyrelse Afdelingsbestyrelser Klubhusvalg